fbpx

Müfredat

PRATIK DERSLER (KREDISIZ DERSLER)
REHM157 Pratik eğitim: İletişim bozukluğu olan çocuklarda ve yetişkinlerde Konuşma ve Dil değerlendirmesi ve terapötik eğilimler
prof. Violeta Boyanova, MD, PhD
doç. prof. Ekaterina Todorova, Doktora
Doç. Prof. Margarita Stankova, Ph.D.
DERSLER (KREDILI DERSLER)
REHM150 Konuşma Patolojisi
prof. Violeta Boyanova, MD, PhD
REHM151 Karşılaştırmalı Logopedi
REHM152 Sözlü Olmayan İletişimin Klinik Yönleri
şef yardımcısı. Polina Mihova, Doktora
REHM153 Kekemelik tedavisi – kanıta dayalı uygulamalar
Doç. Prof. Margarita Stankova, Ph.D.
REHM154 Gelişimsel Artikülasyon Bozuklukları Terapisi
REHM155 Rinolali Terapisi
prof. Violeta Boyanova, MD, PhD
EĞITIM KURSLARI
REHM156 Semineri: Örnek Olay
Doç. Prof. Margarita Stankova, Ph.D.
REHM158 Uygulama: Dil ve konuşma bozukluğu olan çocuklarda terapötik uygulamalar
prof. Violeta Boyanova, MD, PhD
doç. prof. Ekaterina Todorova, Doktora
Doç. Prof. Margarita Stankova, Ph.D.
REHM159 Uygulama: Araçsal yaklaşımları kullanarak dil profilinin değerlendirilmesi
doç. prof. Ekaterina Todorova, Doktora
REHM160 Uygulaması: Uzun vadeli bir terapötik programın geliştirilmesi
prof. Violeta Boyanova, MD, PhD
REHM161 Uygulama: Eklem bozukluklarının tedavisi için özel terapötik materyalin geliştirilmesi
doç. prof. Ekaterina Todorova, Doktora
REHM162 Uygulama: Sözlü olmayan iletişim bozukluğu olan çocuklarda bireysel bir tedavi programının geliştirilmesi
Doç. Prof. Margarita Stankova, Ph.D.
REHM164 (Çalıştay: Öğrenme güçlüğü çeken çocuklarla çalışma yöntemleri)
prof. Violeta Boyanova, MD, PhD

 

PRATIK DERSLER (KREDISIZ DERSLER)
REHM257 Pratik eğitim: Nörolojik iletişim bozukluğu olan çocuklar için terapi
doç. prof. Ekaterina Todorova, Doktora
Doç. Prof. Margarita Stankova, Ph.D.
DERSLER (KREDILI DERSLER)
REHM250 Konuşma terapisi uygulama sistemindeki bilgisayar teknolojileri
Doç. Prof. Margarita Stankova, Ph.D.
şef yardımcısı. Polina Mihova, Doktora
REHM251 Dizartri için klasik ve alternatif tedavi yöntemleri
prof. Violeta Boyanova, MD, PhD
Tsvetanka Stoyanova, MD
REHM252 Otizm Terapisi – PECS, ABA, Öğret
Doç. Prof. Margarita Stankova, Ph.D.
REHM253 Çocuklarda belirli dil bozukluğunun tedavisi
doç. prof. Ekaterina Todorova, Doktorai
REHM254 İletişim Bozukluklarının Tanı ve Ayırıcı Tanısı
prof. Violeta Boyanova, MD, PhD
REHM255 Duygusal ve davranışsal bozuklukların tedavisi – davranışsal yaklaşımlar, grup terapisi, ebeveynler için programlar
Doç. Prof. Orlin Todorov, Ph.D.
REHM256 Bilimsel Araştırma Metodolojisi
Prof. Emilia Alexieva, PhD
EĞITIM KURSLARI
REHM258 Uygulama: Grup çalışmasına yönelik yaklaşımlar
Doç. Prof. Margarita Stankova, Ph.D.
REHM259 Uygulama: Akıcılık bozuklukları ve disleksi olan çocuklarda terapötik uygulamalar
prof. Violeta Boyanova, MD, PhD
doç. prof. Ekaterina Todorova, Doktora
Doç. Prof. Margarita Stankova, Ph.D.
REHM260 Uygulaması: Öğrenme güçlüğü çeken çocuklar için yardımcı teknolojilerin uygulanması yoluyla terapötik program
doç. prof. Ekaterina Todorova, Doktora
REHM261 Uygulama: Yardımcı teknolojilerin uygulanması yoluyla bilişsel yeteneklerin değerlendirilmesi
prof. Violeta Boyanova, MD, PhD
REHM262 Alıştırma: Bebek İşaret Dilini uygulayarak dil yetersizliği tedavisi
doç. prof. Ekaterina Todorova, Doktora
REHM263 Çalıştayı: Dil ve Konuşma Terapisinde Araştırma Yöntemleri
Doç. Prof. Margarita Stankova, Ph.D.
REHM264 Uygulaması: Araştırma, analiz ve yorumlamadan elde edilen verilerin toplanması
prof. Violeta Boyanova, MD, PhD

 

DERSLER (KREDILI DERSLER)
REHM350 Gelişimsel disleksi için klasik ve alternatif tedavi yöntemleri
REHM351 Nörolinguistik
doç. prof. Ivanka Asenova, Doktora
REHM352 Zihinsel engelli kişiler için tedavi programları
prof. Violeta Boyanova, MD, PhD
REHM353 Afazinin klinik özellikleri ve alternatif görsel sistemler aracılığıyla tedavisi
Ivailo Tournev, D.Sc.
Tsvetanka Stoyanova, MD
REHM354 Duyusal bütünleştirici disfonksiyonlu kişilerde iletişim bozuklukları tedavisi
Doç. Prof. Margarita Stankova, Ph.D.
Slavina Lozanova, Doktora
REHM355 Dil ve Konuşma Patolojisinde Sanat Terapisi
Yavor Konov, PhD
doç. prof. Alexandra Ivanova, Doktora
REHM356 İki dillili çocuklarda iletişim bozukluklarının tedavisi
doç. prof. Ekaterina Todorova, Doktora
EĞITIM KURSLARI
REHM357 Pratik eğitim: Nörolojik iletişim bozukluğu olan yetişkinler için terapi
prof. Violeta Boyanova, MD, PhD
REHM358 Staj: İletişim bozukluğu olan yetişkinler için konuşma terapisi
prof. Violeta Boyanova, MD, PhD
doç. prof. Ekaterina Todorova, Doktora
Doç. Prof. Margarita Stankova, Ph.D.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart